Hoeveel medewerkers (standbemanning) heb ik nodig voor mijn beursstand?

Het aantal mensen dat je op de beurs nodig hebt is afhankelijk van diverse zaken. bezoekers komen er? Het mag duidelijk zijn dat een groter opkomst, doorgaans om een groter standteam vraagt. Dus bepaal hoeveel bezoekers er worden verwacht en hoe de spreiding van de bezoekersaantallen over de beursperiode zal zijn. Wat zijn de piekmomenten en hoeveel bezoekers komen er dan?

Daarnaast kun je ook een rekenmethode toepassen. Op basis van medewerkers aan de hand van de geformuleerde doelstellingen en de doorberekening naar het benodigde aantal vierkante meters.

Aantal medewerkers (standbemanning) aan de hand van doelstellingen

Bij een “doelstellingen”-benadering ga je uit van het aantal nuttige contacten die het bedrijf aan de beurs moet overhouden. Een goede medewerker kan per uur gemiddeld 3 goede contacten leggen. Dit zijn serieuze leads waarmee je een vervolgtraject in kunt gaan.

Wil je aan een driedaagse vakbeurs >200 leads of contacten overhouden, dan hebben we 3 standmedewerkers nodig. Onze rekensom is alvogt:

3 medewerkers x 3 beursdagen van 6 uren* x 3 contacten
per uur = 162 leads in totaal voor de gehele deelname aan een beurs.

*Het aantal effectieve beursuren per dag bedraagt 6 uur per persoon (op basis van een werkdag van 8 uur).

Vervolgens moeten we dit omrekenen naar het aantal oppervlakte wat benodigd is voor een stand.

Hoeveel medewerkers (standbemanning) heb ik op mijn beursstand nodig?

Dit kunnen we ook omrekenen naar het aantal beursoppervlakte per medewerker.

Elk individu (medewerker of bezoeker) heeft een bewegingsvrijheid van ongeveer 2 m2nodig. De rekensom wordt dan 3 medewerkers + 3 bezoekers x 2 m2 = 12 mbeursoppervlakte.

De spreekzone van een stand neemt ongeveer 1/3 deel van de totale stand oppervlakte in beslag. De andere 2/3 deel is immers gevuld met beurs meubilair promotie- of demonstratiematerialen. De stand moet daarom ook 36 m2 (3x 12m2) zijn om comfortabel te kunnen werken (en de doelstellingen te halen).

This site uses cookies to offer you a better browsing experience. By browsing this website, you agree to our use of cookies.